CÔNG TY TNHH E.U.C

CÔNG TY TNHH E.U.C

CÔNG TY TNHH E.U.C

Dịch vụ
XỬ LÍ NƯỚC THẢI 021122

XỬ LÍ NƯỚC THẢI 021122

XỬ LÍ NƯỚC THẢI 02
Xem thêm
TƯ VẤN ISO 14001

TƯ VẤN ISO 14001

Căn cứ vào Nghị định 40:2019/ND_CP các công ty thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM phải đăng ký Tiêu chuẩn ISO 14001 trước ngày 31/12/2020.
Xem thêm
QUÁ TRÌNH XỬ LÝ KỴ KHÍ NƯỚC THẢI BD

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ KỴ KHÍ NƯỚC THẢI BD

Quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ là quá trình sinh hóa phức tạp tạo ra hàng trăm sản phẩm trung gian và phản ứng trung gian. Tuy nhiên, phương trình phản ứng sinh hóa trong điều kiện kỵ khí có thể biểu diễn đơn giản
Xem thêm
0
Zalo
Đơn hàng: 3
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top