lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

CÔNG TY TNHH E.U.C

CÔNG TY TNHH E.U.C

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Giấy chứng nhận Vimcert

Giấy chứng nhận Vimcert

 Chứng chỉ Quan trắc Môi trường (VIMCERTS) là chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài Nguyên Môi trường cấp cho đơn vị hoạt động dịch vụ quan trắc về quan trắc hiện trường và phân tích môi trường, thỏa mãn theo các điều kiện cấp phép hoạt động quan trắc môi trường được...
Xem thêm
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top