CÔNG TY TNHH E.U.C

CÔNG TY TNHH E.U.C

CÔNG TY TNHH E.U.C

Tin tức
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU

Ngày 24/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (Nghị định 38) về Quản lý chất thải và phế liệu. Nghị định 38 được ban hành gồm có 9 Chương và 66 Điều quy định cụ thể trách nhiệm thực hiện quản lý chất thải của cơ quan chức năng, chủ nguồn thải và chủ xử lý chất thải nguy hại.
Xem thêm
DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Xem thêm
CÔNG TY MÔI TRƯỜNG Ở TẠI ĐỒNG NAI

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG Ở TẠI ĐỒNG NAI

Công ty Môi trường EUC chuyên lập hồ sơ môi trường, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải tại Đồng Nai và các tất cả các tỉnh thành trên cả nước
Xem thêm
CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VĨNH PHÚC

CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VĨNH PHÚC

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải đạt chuẩn tiếp nhận theo quy định là điều rất quan trọng. Các đơn vị có nhu cầu cần lựa chọn nhà thầu uy tín, áp dụng các công nghệ phù hợp với loại nước thải, dễ vận hành. Hiện nay có nhiều công ty môi trường nhỏ, không đủ chuyên môn nên lắp...
Xem thêm
0
Zalo
Đơn hàng: 3
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top