lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

CÔNG TY TNHH E.U.C

CÔNG TY TNHH E.U.C

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Lập báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ là công tác khảo sát, lấy mẫu, phân tích mẫu, đánh giá và báo cáo về chất lượng môi trường, với tần suất định kỳ theo quy định trong hồ sơ môi trường ban đầu
Xem thêm
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top