Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động

EUC là đơn vị đầu tiên được chứng nhận ISO 17025:2017 về quan trắc môi trường lao động. EUC chuyên tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động:

2. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHÒNG KIỂM NGHIỆM  ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Bước 1:

Khảo sát điều kiện ban đầu

Bước 2:

Lập kế hoạch đào tạo nhân sự, mua thiết bị phù hợp.

Bước 3:

Đánh giá thực trạng của phòng kiểm nghiệm để định hướng quá trình, xem xét yêu cầu nào không áp dụng và mức độ đáp ứng hiện tại nhằm xác định những hoạt động cần thay đổi hay bổ sung để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết

Bước 4:

Xây dựng hệ thống quản lý gồm:

Bước 5:

Bước 6:

Đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá công nhận.

Bước 7:

Đánh giá do tổ chức Công nhận Sở y tế

 

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 3 tháng

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Được công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường theo Nghị định 44:2016/NĐ-CP trên website của Cơ quan cấp phép

5. QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA EUC

- Chi phí thấp, nhanh, đơn giản;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top